Дейности на мрежата

ERN CRANIO участва в седем области на работа („Работни пакети“), които са приложими и за трите диагностични групи, обхванати от мрежата (1. Краниосиностоза и други черепно-лицеви аномалии 2. Заешка устна/вълча паст и ородентални аномалии 3. Заболявания на УНГ).