1.  Управление

Тази област на работа се отнася до ежедневното управление и координация на мрежата и нейните дейности.

2. Разпространение

Тази област на работа се отнася до разпространението на информация за дейностите, резултатите и събитията на ERN CRANIO и разработените от мрежата ресурси сред здравни специалисти, пациенти и техните семейства/болногледачи в цяла Европа и извън нея.

3. Оценка

Тази област на работа се отнася до практиката за наблюдение на дейностите и работата на ERN CRANIO. Извършва се в съответствие с рамката за мониторинг на ЕРМ.

4. Електронно здраве

Това се отнася до клиничната употреба на онлайн платформата; Клиничната система за управление на пациенти (CPMS). Също така се отнася до разработването и/или употребата на електронни ресурси и инструменти и разработването на регистър на пациентите на ERN CRANIO.

5. Обучение

Тази област на работа се отнася до дейности, свързани с разработването и предоставянето на учебни и образователни материали, насочени към здравни специалисти, пациенти и техните семейства/болногледачи.

6. Стандарти за грижа

Тази област на работа се отнася до дейности, свързани с разработването, ревизията и въвеждането на стандарти за грижа (включително клинични указания и консенсусни изявления).

7. Измерване на здравните резултати

Тази област на работа се отнася до въвеждането на стандартизирани групи от здравни резултати, с цел стандартизирано събиране на данни.

Има и „Научен комитет“ на ERN CRANIO, който да съдейства за провеждането на многоцентрови проучвания.

Моля, свържете се с ръководителя на проекта ERN CRANIO за повече информация.