Контакти

Пациентите и/или семействата, които искат да получат достъп до клинична помощ от ERN CRANIO, трябва да говорят с местните си доставчици на здравни услуги.

За други въпроси относно мрежата, моля, свържете се с ръководителите на проекта (вижте информацията по-долу)

Prof. dr. Irene Mathijssen

Coordinator ERN CRANIO

i.mathijssen@erasmusmc.nl

Renée de Ruiter

Project manager ERN CRANIO

r.deruiter.1@erasusmc.nl

Ikram L'khssim

Project manager ERN CRANIO

i.lkhssim@erasmusmc.nl

Carlos Vrins

Project manager ERN CRANIO

c.vrins@erasmusmc.nl

Jana Steerneman

Project manager ERN CRANIO

j.steerneman@erasmusmc.nl