Представители на пациенти

През 2016 г. EURORDIS и Европейската общност за редки болести основаха 24 европейски групи за застъпничество на пациентите (ЕГЗП), съобразени с клиничния обхват на всяка ЕРМ. Всяка Европейска група за застъпничество на пациентите (ЕГЗП) представлява пациентски форум, състоящ се от пациентски организации („общности към ЕГЗП“) и назначените от тях представители на пациенти (наричани от EURORDIS „поддръжници на ЕГЗП“). ERN CRANIO се стреми да включи своя ЕГЗП, за да гарантира, че гласът на пациента се чува през целия процес на разработване на ЕРМ.

Ролята на пациентските представители в ERN CRANIO е да представят гласа и интересите на своята пациентска общност и да действат като мост между тази общност и ЕРМ.

ERN CRANIO е отговорна за включването и на пациентски групи, които не са част от „общността към ЕГЗП“, и лица, които не са назначени за представители на пациентите на ERN CRANIO. Моля, свържете се с ръководителя на проекта ERN CRANIO o.spivack@erasmusmc.nl за повече информация.

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Sandra Mösche

  Craniosynostosis 

  EAS 

 Anne-Sophie           Mercey-Jarosz

  Craniosynostosis

 Association mille et une têtes

Karen Wilkinson-Bell

  Craniosynostosis

  Headlines 

Ivana Marinac

  Craniofacial anomalies

 Rare Diseases Croatia

Mariët Faasse

  Craniosynostosis

  LAPOSA

 

Cleft lip/palate and orodental anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Gareth Davies

  Cleft Lip/Palate

  European Cleft Organisation

 Phillipe Pakter

  Pierre Robin Sequence

  Pierre Robin Europe

 

ENT disorders:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Michel Francois

  Genetic hearing loss 

   ALPC