Разширяване

Втората инициатива на Европейската комисия за присъединяване на нови членове към ERN CRANIO официално приключи на 30 ноември 2019 г. Не е известно дали/кога ще има нова покана за членство в ЕРМ.

Инициативата на Европейската комисия за присъединяване на свързани членове към ERN CRANIO официално приключи на 30 септември 2019 г. Не е известно дали/кога ще има нова покана за свързано партньорство.

Заинтересовани пациентски организации/представители на пациенти:

Пациентските организации/представителите на пациенти, заинтересовани от това да се включат в ERN CRANIO, могат да се свържат с Olivia Spivack (ръководител на проекта) за повече информация: ern-cranio@erasmusmc.nl.