Свързани партньори

Свързаното партньорство е инициатива, ръководена от Европейската комисия, разработена с цел да се отговори на опасенията относно географското покритие на ЕРМ. През 2019 г. бе отправена покана към доставчици на здравни услуги да кандидатстват, за да станат „свързани партньори“ на ЕРМ. Кандидатите трябваше да бъдат определени на национално ниво, но не се изискваше да отговарят на същите критерии като членовете на ЕРМ. Държави членки с болница член, която вече участва в ERN CRANIO, не могат да посочват кандидати за свързани партньори.

Има два типа свързани партньори:

1. Асоцииран национален център:

Асоцииран национален център е доставчик на здравни услуги с поне някаква квалификация, съответстваща на глобалната тематична област на дадена референтна мрежа, който се концентрира предимно върху предос

дейностите и услугите на тази специфична мрежа, включително всякакъв вид диагностичен принос в подкрепа на такъв тип предоставяне на здравни грижи.

2. Национален координационен център:

Национален координационен център е доставчик на здравни услуги, който може да свърже националната здравна система с няколко или всички европейски референтни мрежи. Националните координационни центрове функционират като посредници между националната здравна система и тези мрежи в случаите, в които дадена държава членка не е представена нито от пълноправен член, нито от асоцииран национален център. Не е нужно националните координационни центрове да притежават специфична медицинска квалификация.

Участието на свързани партньори в дейностите на ERN CRANIO зависи от капацитета на доставчика на здравни услуги и нивото му на опит. Свързаните партньорства на ERN CRANIO са официализирани за следните доставчици на здравни услуги:

Свързан партньор - Тип свързано партньорство

University Hospital Salzburg (Австрия) - Асоцииран национален център

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Латвия) - Асоцииран национален център

University Medical Centre Ljubljana (Словения) - Асоцииран национален център

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Литва) - Асоцииран национален център

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Полша) - Асоцииран национален център

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Дания) - Асоцииран национален център

Aarhus University Hospital (Дания) - Асоцииран национален център

Mater Dei Hospital (Малта) - Национален координационен център

Centre Hospitalier de Luxembourg (Люксембург) - Национален координационен център