Организация на ERN CRANIO

Офисът за координация на ERN CRANIO се намира в Erasmus University Medical Centre, Ротердам, Нидерландия.

Координатор: [Prof. dr. Irene Mathijssen]

Ръководители на проекта: [Renée de Ruiter, Olivia Spivack, Hannes Boeckhout и Ikram L’Khssim]

Има три диагностични групи („Работни направления“), обхванати от ERN CRANIO:

  • Краниосиностоза и други черепно-лицеви аномалии
  • Заешка устна/вълча паст и ородентални аномалии
  • Заболявания на ушите, носа и гърлото (УНГ)

Работните направления се ръководят от здравни специалисти на ERN CRANIO.

Мрежата участва в седем области на работа („Работни пакети“), които са приложими и за трите диагностични групи:

  • Управление
  • Разпространение
  • Оценка
  • Електронно здраве
  • Обучение
  • Стандарти за грижа
  • Измервания на здравните резултати

Работните пакети се ръководят от здравни специалисти на ERN CRANIO.

Създаден е и „Научен комитет“ на ERN CRANIO, който да съдейства за провеждането на многоцентрови проучвания.

Можете да прочетете повече за ERN CRANIO тук.