ЧЗВ

Къде мога да науча повече за ЕРМ?

Можете да научите повече за ЕРМ от сайта на Европейската комисия.

Този уебсайт е достъпен на много езици.

Можете също да научите повече, като изгледате това видео и като прочетете тази брошура. Те са достъпни на всички европейски езици и до тях може да се достигне чрез връзката на „Свързана информация“: https://ec.europa.eu/health/ern_en 

Как мога да се информирам за последните дейности на ERN CRANIO?

Можете да се информирате за последните дейности на ERN CRANIO, като често посещавате нашата уеб страница. Можете също да ни последвате в Twitter и LinkedIn.

Как да стана представител на пациенти за ERN CRANIO?

Ако имате интерес да се включите в ERN CRANIO като представител на пациенти, можете да изразите интереса си пред Olivia Spivack (ръководител на проекта): o.spivack@erasmusmc.nl

След това заедно с нея можете допълнително да проучите въпроса.

По какъв начин може клиничната грижа за мен или член на семейството ми да бъде подпомогната от ERN CRANIO?

Посетете страницата „Как ERN CRANIO може да ми помогне като пациент или здравен специалист“ за повече информация.