1. Řízení

Tato oblast práce se týká každodenního řízení a koordinace sítě a jejích činností.

2. Šíření informací

Tato oblast práce se týká šíření informací o činnostech, výstupech a událostech ERN CRANIO a zdrojů vyvinutých ERN pro zdravotnické pracovníky, pacienty a jejich rodiny/pečovatele po celé Evropě i mimo ni.

3. Vyhodnocování

Tato oblast práce souvisí s monitorováním činností a výkonnosti ERN CRANIO. To se provádí v souladu s monitorovacím rámcem pro celou ERN.

4. e-Health

Týká se používání online platformy klinickými lékaři – systému pro správu klinických pacientů (CPMS). Zabývá se také vývojem a/nebo používáním elektronických zdrojů a nástrojů a vývojem registru pacientů ERN CRANIO.

5. Školení

Tato oblast práce se týká činností souvisejících s vývojem a poskytováním školicích a vzdělávacích materiálů určených zdravotnickým pracovníkům, pacientům a rodinám/pečovatelům.

6. Standardy péče

Tato oblast práce se týká činností souvisejících s vývojem, revizí a zaváděním standardů péče (včetně klinických pokynů a konsenzuálních prohlášení).

7. Měření výsledků

Tato oblast práce se zabývá zaváděním standardizovaných souborů s výsledky pro standardizovaný sběr dat.

Byl rovněž zřízen „vědecký výbor“ ERN CRANIO, který usnadňuje provádění multicentrického výzkumu.

Pro více informací o síťových aktivitách kontaktujte projektové manažery ERN CRANIO.