Síť

ERN CRANIO je síť odborných multidisciplinárních zdravotnických pracovníků ze specializovaných zdravotnických zařízení po celé Evropě (dále jen „členové ERN CRANIO“). ERN CRANIO má 22 členských nemocnic v 10 evropských zemích. Členové sítě ERN CRANIO musí splnit obecné kritérium a kritérium specifické pro danou síť a získat potvrzení od svého národního ministerstva zdravotnictví.

Kromě organizací/zástupců pacientů síť spolupracuje také s devíti „přidruženými partnerskými“ nemocnicemi.