Členové

ERN CRANIO má 22 členských nemocnic v 10 evropských zemích. Členové sítě ERN CRANIO musí splnit obecné kritérium a kritérium specifické pro danou síť a získat potvrzení od svého národního ministerstva zdravotnictví.