Přidružení partneři

Přidružené partnerství je iniciativa vedená Evropskou komisí, jejímž cílem je řešit obavy týkající se geografického pokrytí ERN. V roce 2019 byla otevřena výzva pro poskytovatele zdravotní péče, aby se přihlásili jako „přidružení partneři“ ERN. Žadatelé museli být jmenováni na národní úrovni, ale nemuseli splňovat stejná kritéria jako členové ERN. Členské státy, jejichž členská nemocnice je již do sítě ERN CRANIO zapojena, nemohly provést jmenování přidruženého partnera.

Existují dva typy přidružených partnerství:

1. Přidružené národní centrum:

Přidružené národní centrum je poskytovatelem zdravotní péče s alespoň určitou speciální odborností odpovídající globální tematické oblasti dané referenční sítě. Zaměřuje se především na poskytování zdravotní péče přímo související s činnostmi a službami této konkrétní sítě, včetně jakéhokoli typu diagnostického přínosu, který podporuje toto poskytování zdravotní péče.

2. Národní koordinační centrum:

Národní koordinační centrum je poskytovatelem zdravotní péče, který může propojit národní systém zdravotní péče s několika nebo všemi evropskými referenčními sítěmi. Národní koordinační centra fungují jako rozhraní mezi vnitrostátním systémem zdravotní péče a těmi sítěmi, kde daný členský stát není zastoupen ani řádným členem, ani přidruženým národním centrem. Národní koordinační centra nepotřebují žádné specifické lékařské znalosti.

Zapojení přidružených partnerů do činností ERN CRANIO závisí na kapacitě poskytovatele zdravotní péče a jeho odborné úrovni. Přidružená partnerství ERN CRANIO byla uzavřena s následujícími poskytovateli zdravotní péče:

 

Přidružený partner - Typ přidruženého partnerství

University Hospital Salzburg (Rakousko) - Přidružené národní centrum

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Lotyšsko) - Přidružené národní centrum

University Medical Centre Ljubljana (Slovinsko) Přidružené národní centrum

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Litva) - Přidružené národní centrum

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Polsko) - Přidružené národní centrum

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Dánsko) - Přidružené národní centrum

Aarhus University Hospital (Dánsko) - Přidružené národní centrum

Mater Dei Hospital (Malta) - Národní koordinační centrum

Centre Hospitalier de Luxembourg (Lucembursko) - Národní koordinační centrum