Rozšiřování

Druhá výzva Evropské komise pro ty, kteří se chtějí stát novými členy ERN CRANIO, byla oficiálně uzavřena 30. listopadu 2019. Není známo, zda a kdy bude vyhlášena další výzva ke členství v ERN.

Výzva Evropské komise pro ty, kteří se chtějí stát přidruženými partnery ERN CRANIO, byla oficiálně uzavřena 30. září 2019. Není známo, zda a kdy bude vyhlášena další výzva k přidruženému partnerství.

Zájmové organizace pacientů / zástupci pacientů:

Organizace pacientů / zástupci pacientů, kteří mají zájem o zapojení se do projektu ERN CRANIO, mohou pro více informací kontaktovat: ern-cranio@erasmusmc.nl.