Zástupci pacientů

V roce 2016 EURORDIS a evropská komunita pro vzácná onemocnění založily 24 evropských skupin pro ochranu práv pacientů (ePAG), které odpovídají klinickému rozsahu jednotlivých ERN. Evropská skupina pro ochranu práv pacientů (ePAG) je fórum pacientů složené z organizací pacientů („komunita ePAG“) a jejich jmenovaných zástupců pacientů (EURORDIS je označuje jako „advokáty ePAG“). ERN CRANIO se snaží zapojit svou ePAG, aby zajistila, že hlas pacientů bude vyslyšen v průběhu celého procesu vývoje ERN.

Úkolem zástupce pacientů ERN CRANIO je zastupovat hlas a zájmy své komunity pacientů a působit jako most mezi touto komunitou a ERN.

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Sandra Mösche

  Craniosynostosis 

  EAS 

 Anne-Sophie           Mercey-Jarosz

  Craniosynostosis

 Association mille et une têtes

Karen Wilkinson-Bell

  Craniosynostosis

  Headlines 

Ivana Marinac

  Craniofacial anomalies

 Rare Diseases Croatia

Mariët Faasse

  Craniosynostosis

  LAPOSA

 

Cleft lip/palate and orodental anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Gareth Davies

  Cleft Lip/Palate

  European Cleft Organisation

 Phillipe Pakter

  Pierre Robin Sequence

  Pierre Robin Europe

 

ENT disorders:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Michel Francois

  Genetic hearing loss 

   ALPC

 

ERN CRANIO je rovněž otevřena spolupráci se skupinami pacientů, které nejsou součástí „komunity ePAG“, a s jednotlivci, kteří nejsou jmenováni jako zástupci pacientů ERN CRANIO.

Pro více informací kontaktujte projektovou manažerku ERN CRANI  j.steerneman@erasmusmc.nl