Netværket

ERN CRANIO er et netværk bestående af sundhedspersoner fra mange specialer fra specialiserede sundhedtjenesteydere i hele Europa (“ERN CRANIO-medlemmer”). ERN CRANIO har 22 medlemshospitaler i 10 europæiske lande. ERN CRANIO-medlemmerne skal opfylde et generelt og et netværksspecifikt kriterie og godkendes af deres nationale sundhedsministerium.

Netværket samarbejder også med ni partnerhospitaler ud over patientforeninger/-repræsentanter.