Partnermedlemmer

Partnermedlemskab er et initiativ anført af Europa-Kommissionen, som blev udviklet for at imødekomme bekymringer i forhold til ERN’ernes geografiske dækning. I 2019 blev der åbnet opfordring til, at sundhedstjenesteydere skulle søge om at blive “partnermedlemmer” af et ERN. Ansøgerne skulle udpeges på nationalt niveau, men skulle ikke opfylde de samme kriterier som de fuldgyldige ERN-medlemmer. Medlemsstater, der allerede har et medlemshospital tilknyttet ERN CRANIO, kan ikke udpege partnermedlemmer.

Der er to typer partnermedlemskab:

1. Associeret nationalt center:

Et associeret nationalt center er en sundhedstjenesteyder med mindst nogen specialiseret ekspertise, der matcher det overordnede temaområde i et givet referencenetværk, som primært koncentrerer sig om at levere sundhedsydelser direkte vedrørende aktiviteterne og tjenesterne i dette specifikke netværk, herunder alle typer diagnostisk bidrag, som understøtter levering af sundhedsydelser.

2. Nationalt koordineringscenter:

Et nationalt koordineringscenter er en sundhedstjenesteyder, som kan knytte det nationale sundhedssystem sammen med en række af eller alle europæiske referencenetværk. Nationale koordineringscentre fungerer som mellemled mellem det nationale sundhedssystem og de netværk, hvor en given medlemsstat hverken er repræsenteret ved et fuldgyldigt medlem eller ved et associeret nationalt center. Nationale koordineringscentre behøver ikke at have nogen specifik medicinsk ekspertise.

Partnernes medvirken i ERN CRANIO-aktiviteter afhænger af sundhedstjenesteyderens kapacitet og ekspertise. Der er blevet formaliseret ERN CRANIO-partnerskaber for følgende sundhedstjenesteydere:

Partnermedlem - Partnermedlemstype

University Hospital Salzburg (Østrig) - Associeret nationalt center

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Letland) - Associeret nationalt center

University Medical Centre Ljubljana (Slovenien) - Associeret nationalt center

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Litauen) - Associeret nationalt center

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children’s Hospital, Olsztyn (Polen) - Associeret nationalt center

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Danmark) - Associeret nationalt center

Aarhus University Hospital (Danmark) - Associeret nationalt center

Mater Dei Hospital (Malta) - Nationalt koordineringscenter

Centre Hospitalier de Luxembourg (Luxembourg) - Nationalt koordineringscenter