Patientrepræsentanter

I 2016 etablerede EURORDIS og det europæiske fællesskab for sjældne sygdomme 24 europæiske patientrådgivningsgrupper (Patient Advocacy Groups, ePAG), som var relateret til de enkelte ERN’ers kliniske område. En europæisk patientrådgivningsgruppe (ePAG) er et patientforum, som består af patientforeninger (“ePAG-community”) og deres udpegede patientrepræsentanter (kaldes af EURORDIS “ePAG-repræsentanter”). ERN CRANIO ønsker at involvere sin ePAG for at sikre, at patienterne bliver hørt i hele ERN-udviklingsprocessen.

En ERN CRANIO-patientrepræsentants rolle er at være patienternes stemme, varetage deres interesser og bygge bro mellem patienterne og ERN.

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Sandra Mösche

  Craniosynostosis 

  EAS 

 Anne-Sophie           Mercey-Jarosz

  Craniosynostosis

 Association mille et une têtes

Karen Wilkinson-Bell

  Craniosynostosis

  Headlines 

Ivana Marinac

  Craniofacial anomalies

 Rare Diseases Croatia

Mariët Faasse

  Craniosynostosis

  LAPOSA

 

Cleft lip/palate and orodental anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Gareth Davies

  Cleft Lip/Palate

  European Cleft Organisation

 Phillipe Pakter

  Pierre Robin Sequence

  Pierre Robin Europe

 

ENT disorders:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Michel Francois

  Genetic hearing loss 

   ALPC

 

ERN CRANIO er også åben over for at samarbejde med patientgrupper, som ikke er en del af “ePAG-community”, og personer, som ikke er udpeget som ERNICA-patientrepræsentanter. Du bedes kontakte j.steerneman@erasmusmc.nl for yderligere information.