Udvidelse

Europa-Kommissionens anden opfordring til nye medlemmer om at melde sig til ERN CRANIO lukkede officielt den 30. november 2019. Det vides ikke, om/hvornår der vil være endnu en opfordring til ERN-medlemskab.

Europa-Kommissionens opfordring til partnere om at melde sig til ERN CRANIO lukkede officielt den 30. september 2019. Det vides ikke, om/hvornår der vil være endnu opfordring til partnermedlemskab.

Interesserede patientorganisationer/patientrepræsentanter:

Patientorganisationer/patientrepræsentanter, som er interesseret i at deltage i ERN CRANIO, kan kontakte ern-cranio@erasmusmc.nl for yderligere information.