1. Ledelse

Dette arbejdsområde henviser til den daglige ledelse og koordinering af netværket og dets aktiviteter.

2. Formidling

Dette arbejdsområde henviser til distribution af information om ERN CRANIO-aktiviteter, output og arrangementer samt ERN-udviklede ressourcer til sundhedspersoner, patienter og deres familier/omsorgspersoner i hele Europa og resten af verden.

3. Evaluering

Dette arbejdsområde henviser til praksis med at overvåge ERN CRANIO’s aktiviteter og præstation. Dette udføres i overensstemmelse med den overordnede ERN-overvågningsramme.

4. e-sundhed

Dette henviser til klinikeres anvendelse af onlineplatformen, det kliniske patientstyringssystem, CPMS (Clinical Patient Management System). Det henviser også til udvikling og/eller anvendelse af e-ressourcer og -værktøjer og udvikling af et ERN CRANIO-patientregister.

5. Uddannelse

Dette arbejdsområde henviser til aktiviteter vedrørende udvikling og levering af undervisnings- og uddannelsesmaterialer henvendt til både sundhedspersoner, patienter og familier/omsorgspersoner.

6. Behandlingsstandarder

Dette arbejdsområde henviser til aktiviteter vedrørende udvikling, revidering og implementering af behandlingsstandarder (herunder kliniske retningslinjer og konsensuserklæringer).

7. Resultatmål

Dette arbejdsområde henviser til implementering af standardiserede resultatsæt for standardiseret dataindsamling.

Der er også etableret en ERN CRANIO “videnskabelig komité” til at facilitere forskning på tværs af centre.

Du kan kontakte ERN CRANIO’s projektledere for yderligere information om netværksaktiviteter.