Organisation of ERN CRANIO

ERN CRANIO’s koordinationskontor ligger i Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, Holland.

Koordinator: [Prof. dr. Irene Mathijssen]
Projektledere: [Renée de Ruiter, Olivia Spivack, Hannes Boeckhout og Ikram L’Khssim].

Der er tre diagnosegrupper (“arbejdsstrømme”), som dækkes af ERN CRANIO:

  • Kraniosynostose og andre kraniofaciale misdannelser
  • Læbe-/ganespalte og orodentale misdannelser
  • Øre-næse-hals-sygdomme

Arbejdsstrømmene ledes af sundhedspersoner fra ERN CRANIO.

Netværket er involveret i syv arbejdsområder (“arbejdspakker”), som gælder for alle tre diagnosegrupper:

  • Ledelse
  • Formidling
  • Evaluering
  • e-sundhed
  • Uddannelse
  • Behandlingsstandarder
  • Resultatmål

Arbejdspakkerne ledes af sundhedspersoner fra ERN CRANIO.

Der er også etableret en ERN CRANIO “videnskabelig komité” for at facilitere forskning på flere centre.

Du kan læse mere om ERN CRANIO-aktiviteter her.