Kraniosünostoos ja muud pea- või näoväärarendid

See diagnoosirühm hõlmab järgmisi haiguseid:
- Kraniosünostoos (isoleeritud & sündroomne)
- Pea- või näolõhed
- Ajusong
- Fibroosne düsplaasia
- Neurofibromatoos
- Kleidokraniaalne düstoos
- Kraniofatsiaalne mikrosoomia
- Naha aplaasia
- Näo düstoos
- Mikrootia
- Näonärvi halvatus
- Keele väärarendid