ERN CRANIO

ERN CRANIO on Euroopa pea- ja näoväärarendite ning kõrva, nina ja kurgu harvik- ja/või komplekshaiguste tugivõrgustik. Võrgustik asutati ametlikult 2017. aasta märtsis.

ERN CRANIO on kõikjal Euroopas eriarstiabi osutajate erinevate alade ekspertidest tervishoiutöötajate võrgustik („ERN CRANIO liikmed”). ERN CRANIO liikmeteks on 22 haiglat kümnest Euroopa riigist.

Võrgustikku kuuluvad samuti „siduspartnerid” ning patsientide ühingud/esindajad.

ERN CRANIO eesmärgiks on koondada kokku haigusalane teave, teadmised ning teabematerjalid kõikjalt Euroopast, et saavutada tervishoiueesmärke, mis ühes riigis poleks võimalikud. Mõned sellised eesmärgid on järgmised: 

  • Kliiniliste oskuste arendamine
  • Patsientide laiemahaardeline juurdepääs kvaliteetsele professionaalsele abile
  • Suurem hulk diagnoosialast teavet tervishoiutöötajatele, patsientidele ja nende peredele/hooldajatele

Selle käigus soovib ERN CRANIO tervishoiualase ebavõrdsuse vähendamiseks kõikjal Euroopas vastu võtta standardtoiminguid ja teha kvaliteetne arstiabi, teave ning teabematerjalid kättesaadavaks tervishoiuteenuste pakkujatele, patsientidele ja nende peredele/hooldajatele kõikjal Euroopas, olenemata asukohast. 

Nende sihtide saavutamiseks töötab ERN CRANIO järgmiste eesmärkide täitmise nimel. 

  • Patsiendi kliiniliste andmete haldamise süsteemi (Clinical Patient Management System – CPMS) kasutamine arstidele virtuaalseks aruteluks keeruliste haiguslugude teemal
  • ERN CRANIO väljatöötatud ravistandardite (sh kliinilised suunised ja üksmeeleavaldused) väljatöötamine ja rakendamine
  • Asutusteülese kvaliteetse haiguspõhise teadustöö algatamine ja läbiviimine
  • Standardsel kujul andmete kogumise standardiseeritud tulemusnäitajate arendamine
  • Koolitusprogrammide ja õppematerjalide väljatöötamine tervishoiutöötajatele, patsientidele ja peredele/hooldajatele
  • ERN CRANIO tegevuse ja väljundite avaldamine tervishoiutöötajatele, patsientidele ja peredele/hooldajatele levitamiskanalite kaudu kõikjal Euroopas ja mujal

 

ERN CRANIO jälgib ja hindab neid toiminguid kooskõlas Euroopa tugivõrgustike seiresüsteemiga.