Võrgustik

ERN CRANIO on kõikjal Euroopas eriarstiabi osutajate erinevate alade ekspertidest tervishoiutöötajate võrgustik („ERN CRANIO liikmed”). ERN CRANIO liikmeteks on 22 haiglat kümnest Euroopa riigist. ERN CRANIO liikmed peavad vastama üldistele ja võrgustiku tingimustele ning saama kinnituse riiklikult tervishoiuministeeriumilt.

Lisaks patsientide ühingutele/esindajatele teeb võrgustik koostööd üheksa haiglaga, kes on „siduspartnerid”.