Liikmed

ERN CRANIO liikmeteks on 22 haiglat kümnest Euroopa riigist. ERN CRANIO liikmed peavad vastama üldistele ja võrgustiku tingimustele ning saama kinnituse riiklikult tervishoiuministeeriumilt.