Siduspartnerid

Siduspartnerlus on Euroopa Komisjoni eestvedamisel tegutsev algatus ERN-ide geograafilise hõlmavusega seotud mureküsimusega tegelemiseks. 2019. aastal kuulutati tervishoiuteenuste pakkujatele välja osalemiskutse ERN-i „siduspartneriks” kandideerimiseks. Kandidaadid pidid olema riiklikult tunnustatud, kuid ei pidanud vastama ERN-i liikmetega samadele tingimustele. Siduspartnereid ei saanud määrata liikmesriikidesse, kus juba oli ERN CRANIO-ga tegutsev liikmeshaigla.

On olemas kahte tüüpi siduspartnereid.

  1. Seotud riiklik keskus:

Seotud riiklik keskus on tervishoiuteenuste pakkuja, kellel on vähemalt mõned vastava tugivõrgustiku ülemaailmse teemavaldkonna eriteadmised, mis keskenduvad peamiselt selle konkreetse võrgustikuga seotud tervishoiuteenuste pakkumisele, sh selle tervishoiuteenuse pakkumist toetav diagnostika.

  1. Riiklik koordineerimispunkt 

Riiklik koordineerimispunkt on tervishoiuteenuste pakkuja, kes ühendab riiklikku tervishoiusüsteemi osade või kõigi Euroopa tugivõrgustikega. Riiklikud koordineerimispunktid töötavad liidestena riikliku tervishoiusüsteemi ja nende võrgustike vahel, kus antud liikmesriigil pole esindajaks ei täisliiget ega seotud riiklikku keskust. Riiklikel koordineerimispunktidel pole vaja meditsiinilisi eriteadmisi.

Siduspartnerite osalus ERN CRANIO tegevuses oleneb tervishoiuteenuse pakkuja võimekusest ja asjatundlikkuse tasemest. ERN CRANIO siduspartnerlused on ametlikult tehtud järgmiste tervishoiuteenuste pakkujatega.

Siduspartner

Siduspartnerluse tüüp

 

University Hospital Salzburg (Austria)

Seotud riiklik keskus

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Läti)

Seotud riiklik keskus

University Medical Centre Ljubljana (Sloveenia)

Seotud riiklik keskus

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Leedu)

Seotud riiklik keskus

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Poola)

Seotud riiklik keskus

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Taani)

Seotud riiklik keskus

Aarhus University Hospital (Taani) 

Seotud riiklik keskus

Mater Dei Hospital (Malta) 

Riiklik koordineerimispunkt

Centre Hospitalier de Luxembourg (Luksemburg)  

Riiklik koordineerimispunkt