Potilasedustajat

Vuonna 2016 EURORDIS ja Euroopan harvinaisten sairauksien yhteisö perustivat 24 eurooppalaista potilasedustusryhmää (ePAG) kunkin ERN-verkoston kliinisen soveltamisalan mukaisesti. Eurooppalainen potilasedustusryhmä (ePAG) on potilasfoorumi, joka koostuu potilasjärjestöistä (ePAG-yhteisö) ja niiden nimittämistä potilasedustajista (EURORDIS:n mukaan ”ePAG-edustajat”). ERN CRANIO pyrkii ottamaan ePAG-ryhmänsä mukaan prosessiin varmistaakseen, että potilaan ääni kuuluu koko ERN-kehitysprosessissa. 

ERN CRANIO -potilasedustajan tehtävänä on edustaa potilasyhteisönsä ääntä ja intressejä ja toimia siltana tämän yhteisön ja ERN-verkoston välillä.

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Sandra Mösche

  Craniosynostosis 

  EAS 

 Anne-Sophie           Mercey-Jarosz

  Craniosynostosis

 Association mille et une têtes

Karen Wilkinson-Bell

  Craniosynostosis

  Headlines 

Ivana Marinac

  Craniofacial anomalies

 Rare Diseases Croatia

Mariët Faasse

  Craniosynostosis

  LAPOSA

 

Cleft lip/palate and orodental anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Gareth Davies

  Cleft Lip/Palate

  European Cleft Organisation

 Phillipe Pakter

  Pierre Robin Sequence

  Pierre Robin Europe

 

ENT disorders:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Michel Francois

  Genetic hearing loss 

   ALPC

ERN CRANIO on halukas toimimaan myös sellaisten potilasryhmien kanssa, jotka eivät kuulu ePAG-yhteisöön, sekä sellaisten henkilöiden kanssa, joita ei ole nimetty ERN CRANIO -potilasedustajiksi.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys ERN CRANIO -verkoston projektipäällikköön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen j.steerneman@erasmusmc.nl.