Sidoskumppanit

Sidoskumppanuus on Euroopan komission johtama hanke, jonka tarkoitus on vastata ERN-verkostojen maantieteellistä kattavuutta koskeviin huolenaiheisiin. Vuonna 2019 terveydenhuollon palveluntarjoajille oli avoin haku, jossa ne voivat hakea ERN-verkoston sidoskumppaneiksi. Hakijat oli nimettävä kansallisella tasolla, mutta niiden ei tarvinnut täyttää samoja kriteerejä kuin ERN-jäsenten. Sidoskumppaneita ei voitu ehdottaa sellaisista jäsenvaltioista, joilla oli jo jäsensairaala mukana ERN CRANIO -verkostossa.

Sidoskumppaneita on kahta tyyppiä:

  1. Kansallinen sidoskumppanikeskus:

Kansallinen sidoskumppanikeskus on terveydenhuollon palveluntarjoaja, jolla on ainakin jonkin verran erityisasiantuntemusta, joka vastaa tietyn osaamisverkoston yleistä aihepiiriä ja joka keskittyy ensisijaisesti sellaisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseen, jotka liittyvät suoraan tämän verkoston toimintaan ja palveluihin, mukaan lukien kaiken tyyppiset näiden terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista tukevat diagnostiset toiminnot.

  1. Kansallinen koordinointikeskus: 

Kansallinen koordinointikeskus on terveydenhuollon palveluntarjoaja, joka voi yhdistää kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän joihinkin tai kaikkiin eurooppalaisiin osaamisverkostoihin. Kansalliset koordinointikeskukset toimivat rajapintoina kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän ja sellaisten verkostojen välillä, joissa kyseinen jäsenmaa on edustettuna joko täysjäsenenä tai kansallisena sidoskumppanikeskuksena. Kansallisilta koordinointikeskuksilta ei edellytetä mitään erityistä lääketieteellistä asiantuntemusta.

Sidoskumppanien osallistuminen ERN CRANIO -verkoston toimintaan riippuu terveydenhuollon palveluntarjoajan kapasiteetista ja asiantuntemuksesta. ERN CRANIO -sidoskumppanuudet on virallistettu seuraaville terveydenhuollon palveluntarjoajille:

Sidoskumppani

Sidoskumppanuuden tyyppi

 

University Hospital Salzburg (Itävalta)

Kansallinen sidoskumppanikeskus

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Latvia)

Kansallinen sidoskumppanikeskus

University Medical Centre Ljubljana (Slovenia)

Kansallinen sidoskumppanikeskus

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Liettua)

Kansallinen sidoskumppanikeskus

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Puola)

Kansallinen sidoskumppanikeskus

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Tanska)

Kansallinen sidoskumppanikeskus

Aarhus University Hospital (Tanska) 

Kansallinen sidoskumppanikeskus

Mater Dei Hospital (Malta) 

Kansallinen koordinointikeskus

Centre Hospitalier de Luxembourg (Luxemburg)  

Kansallinen koordinointikeskus