1. Hallinto

Tämä työalue huolehtii verkoston ja sen toimintojen jokapäiväisestä hallinnosta ja koordinoinnista.

  1. Tiedonlevitys

Tämä työalue huolehtii ERN CRANIO -verkoston toimintoja, materiaaleja ja tapahtumia sekä ERN:n kehittämiä resursseja koskevien tietojen välittämisestä terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille ja heidän perheilleen/hoitajilleen kaikkialla Euroopassa ja myös sen ulkopuolella.

  1. Arviointi

Tämä työalue huolehtii ERN CRANIO -verkoston toiminnan ja suoritusten valvonnasta. Tämä toteutetaan ERN-verkoston kattavan seurantakehyksen mukaisesti.

  1. e-health

Tämä tarkoittaa kliinisen potilashallintajärjestelmän (CPMS) eli lääkäreiden verkkoalustan käyttöä. Se tarkoittaa myös verkkoresurssien ja -työkalujen kehittämistä ja/tai käyttöä sekä ERN CRANIO -potilasrekisterin kehittämistä.

  1. Koulutus

Tämä työalue huolehtii terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille ja perheille/hoitajille suunnatun koulutuksen ja koulutusmateriaalien kehittämiseen ja tarjoamiseen liittyvästä toiminnasta.

  1. Hoitostandardit

Tämä työalue huolehtii hoitostandardien (mukaan lukien kliiniset ohjeet ja konsensuslausunnot) kehittämisestä, tarkistamisesta ja käyttöönotosta.

  1. Tulosmittaus 

Tämä työalue huolehtii standardoitujen tulossarjojen käyttöönotosta standardoitua tiedonkeruuta varten.

Lisäksi on käytössä ERN CRANIO -tiedekomitea, joka helpottaa monikeskustutkimusta.

Lisätietoja verkoston toiminnasta saa ERN CRANIO -verkoston projektipäälliköiltä.