Δράσεις του δικτύου

Το ERN CRANIO ασχολείται με επτά τομείς («πακέτα εργασίας») που αφορούν και τις τρεις διαγνωστικές ομάδες που καλύπτονται από το δίκτυο (1. Κρανιοσυνοστέωση και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 2. Σχιστία χείλους/υπερώας και στοματοδοντικές ανωμαλίες 3. Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις).