Επικοινωνία

Ασθενείς ή/και οικογένειες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε κλινική υποστήριξη από το ERN CRANIO θα πρέπει να απευθυνθούν στους τοπικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Για άλλες απορίες σχετικά με το δίκτυο, επικοινωνήστε με τους διευθυντές έργου (λεπτομέρειες παρατίθενται πιο κάτω) 

Prof. dr. Irene Mathijssen

Coordinator ERN CRANIO

i.mathijssen@erasmusmc.nl

Renée de Ruiter

Project manager ERN CRANIO

r.deruiter.1@erasusmc.nl

Ikram L'khssim

Project manager ERN CRANIO

i.lkhssim@erasmusmc.nl

Carlos Vrins

Project manager ERN CRANIO

c.vrins@erasmusmc.nl

Jana Steerneman

Project manager ERN CRANIO

j.steerneman@erasmusmc.nl