Οργάνωση του ERN CRANIO

Το γραφείο συντονισμού του ERN CRANIO εδρεύει στο Erasmus University Medical Centre στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Συντονισμός: [Καθηγήτρια Irene Mathijssen]
Διεύθυνση έργου: [Renée de Ruiter, Olivia Spivack, Hannes Boeckhout και Ikram L’Khssim]

Υπάρχουν τρεις διαγνωστικές ομάδες («Άξονες εργασίας») που καλύπτονται από το ERN CRANIO:

  • Κρανιοσυνοστέωση και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
  • Σχιστία χείλους/υπερώας και στοματοδοντικές ανωμαλίες
  • Ωτορινολαρυγγολικές (ΩΡΛ) παθήσεις

Οι άξονες εργασίας έχουν ως επικεφαλής επαγγελματίες υγείας που ανήκουν στο ERN CRANIO.

Το δίκτυο ασχολείται με επτά τομείς δράσεις («Πακέτα εργασίας»), που αφορούν και τις τρεις διαγνωστικές ομάδες:

  • Διαχείριση
  • Διάδοση
  • Εκτίμηση
  • Ηλεκτρονική υγεία
  • Εκπαίδευση
  • Πρότυπα φροντίδας
  • Μετρήσεις αποτελεσμάτων

Τα πακέτα εργασίας έχουν ως επικεφαλής επαγγελματίες της υγείας που ανήκουν στο ERN CRANIO.

Έχει επίσης συσταθεί «Επιστημονική επιτροπή» του ERN CRANIO για τη διευκόλυνση της έρευνας με συμμετοχή πολλών κέντρων.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις δράσεις του ERN CRANIO εδώ.