Επέκταση

Η δεύτερη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή νέων μελών στο ERN CRANIO έκλεισε επίσημα στις 30 Νοεμβρίου 2019.  Δεν είναι γνωστό αν/πότε θα υπάρξει επόμενη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ΕΔΑ με την ιδιότητα του μέλους. 

Η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή συνδεδεμένων εταίρων στο ERN CRANIO έκλεισε επίσημα στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Δεν είναι γνωστό αν/πότε θα υπάρξει επόμενη πρόσκληση για συνδεδεμένους εταίρους.

Ενδιαφερόμενες οργανώσεις/εκπρόσωποι ασθενών:

Οι οργανώσεις/εκπρόσωποι ασθενών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ERN CRANIO μπορούν να επικοινωνήσουν με την Olivia Spivack (διεύθυνση έργου) για περισσότερες πληροφορίες: ern-cranio@erasmusmc.nl.