Συνδεδεμένοι εταίροι

Η σύναψη συνεργασιών με την ιδιότητα του συνδεδεμένου εταίρου είναι μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε, με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αντιμετωπιστούν ανησυχίες σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη των ΕΔΑ. Το 2019 έγινε ανοιχτή πρόσκληση στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να γίνουν «συνδεδεμένοι εταίροι» ενός ΕΔΑ. Οι αιτούντες έπρεπε να υποδειχθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν ήταν απαραίτητο να πληρούν τα ίδια κριτήρια με τα μέλη των ΕΔΑ. Υποδείξεις συνδεδεμένων εταίρων δεν μπορούσαν να γίνουν από κράτη-μέλη με νοσοκομείο μέλος που συμμετείχε ήδη στο ERN CRANIO.

Υπάρχουν δύο τύποι Συνδεδεμένου Εταίρου:

  1. Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο:

Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο είναι ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης με ορισμένη τουλάχιστον εξειδίκευση η οποία αντιστοιχεί στον παγκόσμιο θεματικό τομέα ενός δεδομένου δικτύου αναφοράς που επικεντρώνεται πρωτίστως στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άμεση σχέση με τη δράση και τις υπηρεσίες του εν λόγω δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διαγνωστικής συνεισφοράς κάθε είδους, υποστηρικτικά στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

  1. Εθνικός κόμβος συντονισμού: 

Εθνικός κόμβος συντονισμού είναι ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να συνδέσει το εθνικό σύστημα υγείας με ένα μέρος ή με όλα τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς. Οι Εθνικοί κόμβοι συντονισμού λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ του εθνικού συστήματος υγείας και των Δικτύων αυτών, εκεί όπου ένα δεδομένο Κράτος Μέλος δεν εκπροσωπείται από πλήρες μέλος ούτε από Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο. Οι Εθνικοί κόμβοι συντονισμού δεν χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική γνώση και εμπειρία.

Η συμμετοχή των συνδεδεμένων εταίρων στη δράση του ERN CRANIO εξαρτάται από την ικανότητα του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης και από το επίπεδο εξειδίκευσής του. Οι συνεργασίες του ERN CRANIO με Συνδεδεμένους Εταίρους έχουν επισημοποιηθεί για τους ακόλουθους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης:

Συνδεδεμένος εταίρος

Τύπος συνεργασίας με συνδεδεμένο εταίρο

 

University Hospital Salzburg (Αυστρία)

Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Λετονία)

Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο

University Medical Centre Ljubljana (Σλοβενία)

Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Λιθουανία)

Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο

Καθ. S Popowski, Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Πολωνία)

Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Δανία)

Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο

Aarhus University Hospital (Δανία) 

Συνεργαζόμενο εθνικό κέντρο

Mater Dei Hospital (Μάλτα) 

Εθνικός κόμβος συντονισμού

Centre Hospitalier de Luxembourg (Λουξεμβούργο)  

Εθνικός κόμβος συντονισμού