Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τα ΕΔΑ;

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ΕΔΑ στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο ιστότοπος διατίθεται σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. 

Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα παρακολουθώντας αυτό το βίντεο και διαβάζοντας αυτό το φυλλάδιο. Τα παραπάνω διατίθενται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και είναι προσβάσιμα μέσω του συνδέσμου με τίτλο «Σχετικές πληροφορίες»: https://ec.europa.eu/health/ern_en

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις δράσεις του ERN CRANIO;

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του ERN CRANIO αν επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπό μας. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn

Πώς μπορεί το κέντρο υγειονομικής περίθαλψής μου να συμμετέχει στο ERN CRANIO;

Βλ. σελίδα «Επέκταση».  

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα CPMS;

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει συνοπτικά την πλατφόρμα CPMS. 

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στην πλατφόρμα CPMS;

Η πλατφόρμα CPMS είναι προσβάσιμη σε μέλη και συνδεδεμένους εταίρους του ERN CRANIO. Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα CPMS. Μπορείτε να δημιουργήσετε κωδικούς εδώ

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να ζητήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα CPMS: https://cpms.ern-net.eu/login/

Κέντρα που δεν συμμετέχουν στο ERN CRANIO ενδέχεται να λάβουν πρόσβαση ως επισκέπτες στο CPMS κατόπιν αίτησης. Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μέσω email με τους διευθυντές έργου του ERN CRANIO (Βλ. σελίδα επικοινωνίας για λεπτομέρειες)