Network activities

ERN CRANIO se bavi sa sedam područja rada („radni paketi“), koji su primjenjivi na sve tri dijagnostičke skupine (1. Kraniosinostoza i druge kraniofacijalne anomalije 2. Rascjep usne/nepca i orodentalne anomalije 3. Poremećaji ORL-a).