1. Upravljanje

Ovo područje rada odnosi se na svakodnevno upravljanje i koordinaciju mreže i njezinih aktivnosti.

2. Diseminacija

Ovo područje rada odnosi se na distribuciju informacija o aktivnostima, rezultatima i događajima ERN CRANIO-a te resursima razvijenim u ERN-u za zdravstvene djelatnike, pacijente i njihove obitelji/njegovatelje diljem Europe i šire.

3. Procjena

Ovo područje rada odnosi se na praksu praćenja aktivnosti i uspješnosti ERN CRANIO-a. Ovo se izvodi u skladu s okvirom praćenja za cijelu ERN.

4. e-zdravlje

Ovo se odnosi na kliničko korištenje online platforme, Sustava upravljanja kliničkim pacijentima (CPMS). Također se odnosi na razvoj i/ili korištenje e-resursa i alata te razvoj registra pacijenata ERN CRANIO-a.

5. Obuka

Ovo područje rada odnosi se na aktivnosti povezane s razvojem i pružanjem materijala za obuku i edukacijske materijale, usmjerenih i na zdravstvene djelatnike, i pacijente i obitelji/njegovatelje.

6. Standardi skrbi

Ovo područje rada odnosi se na aktivnosti vezane za razvoj, reviziju i provedbu standarda skrbi (uključujući kliničke smjernice i izjave o konsenzusu).

7. Mjerenje rezultata

Ovo područje rada odnosi se na primjenu standardiziranih skupina ishoda za standardizirano prikupljanje podataka.

Također je uspostavljeno „Znanstveno vijeće“ ERN CRANIO-a kako bi se olakšalo istraživanje u različitim centrima.

Obratite se voditeljima projekata ERN CRANIO-a za više informacija o aktivnostima mreže.