Dijagnoze

ERN CRANIO obuhvaća tri dijagnostičke skupine („tokove rada“):

  • Kraniosinostoza i druge kraniofacijalne anomalije
  • Rascjep usne/nepca i orodentalne anomalije
  • Poremećaji uha, grla i nosa (ORL)