Kraniosinostoza i druge kraniofacijalne anomalije

Ova dijagnostička skupina obuhvaća sljedeće bolesti:

- Kraniosinostoza (izolirana i sindromska)

- Kraniofacijalni rascjepi

- Encefalokela

- Fibrozna displazija

- Neurofibromatoza

- Kleideokranijalna disostoza

- Kraniofacijalna mikrosomija

- Aplasia Cutis

- Facijalna disostoza

- Mikrotija

- Paraliza facijalnih živaca

- Anomalije jezika