Rascjep usne/nepca i orodentalne anomalije

Ova dijagnostička skupina obuhvaća sljedeće bolesti:

 • Nesindromski rascjep nepca
 • Nesindromski rascjep usne/nepca
 • Sindromski rascjep nepca
 • Sindromski rascjep usne/nepca
 • Poremećaji s rascjepom usne/nepca kao važnom značajkom
 • Robin sekvenca

Orodentalne anomalije

Orodentalne anomalije prisutne su u najmanje 900 rijetkih bolesti ili sindroma. Često se opisuju zajedno s drugim malformacijama organa ili sustava jer isti geni i signalni putovi reguliraju formiranje usne šupljine, razvoj zuba i drugih organa.

 • Amelogensis imperfecta
 • Hipodontija/oligodontija/superbrojni zubi
 • Dentinogenesis imperfecta/displazija zubi
 • Erupcija/resorpcija/rani gubitak zubi
 • Sindrom solitarnog središnjeg maksilarnog sjekutića