Povezani partneri

Povezano partnerstvo inicijativa je pod vodstvom Europske komisije koja je razvijena za rješavanje pitanja u vezi s geografskom pokrivenošću ERN-ova. U 2019. godini raspisan je poziv za pružatelje zdravstvenih djelatnika kako bi se prijavili da postanu „povezani partneri“ ERN-a. Podnositelji prijave su morali biti imenovani na nacionalnoj razini, ali nisu morali ispunjavati iste kriterije kao članovi ERN-a. Države članice s bolnicom koja je već član ERN CRANIO-a nisu mogle imenovati povezane partnere.

Postoje dvije vrste povezanih partnera:

1. Pridruženi nacionalni centar:

Pridruženi nacionalni centar pružatelj je zdravstvene zaštite s barem nekim posebnim stručnim znanjem koje se podudara s globalnim tematskim područjem pojedine referentne mreže, a koji je prvenstveno usredotočen na pružanje zdravstvene zaštite izravno povezano s aktivnostima i uslugama te mreže, uključujući sve vrste dijagnostičkog doprinosa koji podržava takvo pružanje zdravstvene zaštite.

2. Nacionalno koordinacijsko čvorište:

Nacionalno koordinacijsko čvorište pružatelj je zdravstvene zaštite koji može povezati nacionalni zdravstveni sustav s brojnim ili svim europskim referentnim mrežama. Nacionalna koordinacijska čvorišta funkcioniraju kao sučelja između nacionalnog zdravstvenog sustava i mreža u kojima tu državu članicu ne predstavlja niti punopravni član niti pridruženi nacionalni centar. Nacionalna koordinacijska čvorišta ne trebaju raspolagati posebnim medicinskim stručnim znanjima.

Uključenost povezanih partnera u aktivnosti ERN CRANIO-a ovisi o kapacitetima pružatelja zdravstvene zaštite i njihovoj razini stručnosti. Partnerstva s povezanim partnerima ERN CRANIO-a formalizirana su za sljedeće pružatelje zdravstvenih usluga:

Povezani partner - Vrsta povezanog partnerstva

University Hospital Salzburg (Austrija) - Pridruženi nacionalni centar

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Latvija) - Pridruženi nacionalni centar

University Medical Centre Ljubljana (Slovenija) - Pridruženi nacionalni centar

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Litva) - Pridruženi nacionalni centar

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Poljska) -  Pridruženi nacionalni centar

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Danska) - Pridruženi nacionalni centar

Aarhus University Hospital (Danska) - Pridruženi nacionalni centar

Mater Dei Hospital (Malta) - Nacionalno koordinacijsko čvorište

Centre Hospitalier de Luxembourg (Luksemburg) - Nacionalno koordinacijsko čvorište