Patient representatives

EURORDIS i Europski savez za rijetke bolesti osnovali su 2016. godine 24 europske skupine za zagovaranje pacijenata (ePAG) usklađene s kliničkim opsegom svakog ERN-a. Europska skupina za zagovaranje pacijenata (ePAG) je forum za pacijente koji se sastoji od organizacija pacijenata („zajednica ePAG“) i njihovih imenovanih predstavnika pacijenata (koje EURORDIS naziva „zagovornicima ePAG-a“). ERN CRANIO nastoji uključiti svoj ePAG kako bi osigurala da se glas pacijenta čuje tijekom cijelog procesa razvoja ERN-a.

Uloga predstavnika pacijenata ERN CRANIO-a je zastupati glas i interese zajednice pacijenata i djelovati kao most između te zajednice i ERN-a.

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Sandra Mösche

  Craniosynostosis 

  EAS 

 Anne-Sophie           Mercey-Jarosz

  Craniosynostosis

 Association mille et une têtes

Karen Wilkinson-Bell

  Craniosynostosis

  Headlines 

Ivana Marinac

  Craniofacial anomalies

 Rare Diseases Croatia

Mariët Faasse

  Craniosynostosis

  LAPOSA

 

Cleft lip/palate and orodental anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Gareth Davies

  Cleft Lip/Palate

  European Cleft Organisation

 Phillipe Pakter

  Pierre Robin Sequence

  Pierre Robin Europe

 

ENT disorders:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Michel Francois

  Genetic hearing loss 

   ALPC

 

ERN CRANIO je otvoren i za suradnju sa skupinama pacijenata koje nisu dio „ePAG zajednice“ i pojedincima koji nisu imenovani za predstavnike pacijenata ERN CRANIO-a. Obratite se voditelju projekta ERN CRANIO-a j.steerneman@erasmusmc.nl za više informacija.