Klinički sustav zbrinjavanja pacijenata (CPMS)

Klinički sustav zbrinjavanja pacijenata (CPMS) je Internet bazirani klinički program koji dopušta pružateljima zdravstvenih usluga širom EU da rade zajedno virtualno dijagnosticirajući pacijente sa rijetkim i kompleksnim bolestima sa niskom prevalencijom. Članovima ERN CRANIO bolnica i pridruženih suradnika dostupna je platforma. Centrima koji nisu uključeni u ERN CRANIO može biti dopušten gostujući ulaz u CPMS na zahtjev i ako zadovolje uvjete

Želite li znati više?

Pogledajte ovaj video kao uvod u CPMS, te ovaj video kao pregled CPMS-a. Podupiremo ERN CRANIO članove i pridružene suradnike da se registriraju u CPMS te ga aktivno upotrebljavaju. Molimo da kontaktirate ERN CRANIO projektne upravitelje sa bilo kakvim pitanjima o CPMS registraciji i uporabi. Projektni upravitelji će davati ulazne vjerodajnice za CPMS trening po izraženom zahtjevu.