Za pacijente i obitelji

Popis mogućih opcija za pacijente i obitelji:

  • Pacijentske verzije kliničkih smjernica
  • Dnevnici pacijenata
  • Animacije i E-Učenje
  • Najčešće postavljena pitanja (FAQ)