1. Irányítás

Ez a munkaterület a hálózat és annak tevékenységei napi szintű irányításának és koordinálásának feladatait öleli fel.

  1. Népszerűsítés

Ez a munkaterület lefedi az ERN CRANIO tevékenységeinek, eredményeinek és eseményeinek, valamint az ERH által kidolgozott információforrásoknak a bemutatását az egészségügyi szakemberek, a betegek, illetve a családtagok/gondviselők számára Európában és Európán kívül is.

  1. Értékelés

Ez a munkaterület az ERN CRANIO tevékenységeinek és teljesítményének monitorozási feladatait foglalja magában. Ez a szerte az ERH-kban alkalmazott monitorozási keretrendszer segítségével zajlik.

  1. E-egészségügy

Ez lefedi a klinikai betegirányítási rendszer (CPMS) online platform orvosok általi használatát. Idetartozik még az elektronikus erőforrások és eszközök kifejlesztése és/vagy használata, valamint az ERN CRANIO betegnyilvántartás kifejlesztése is.

  1. Képzés

Ez a munkaterület az egészségügyi szakembereknek, a betegeknek, illetve a családtagoknak/gondviselőknek szóló képzési és oktatási anyagok kidolgozásával és elérhetővé tételével kapcsolatos tevékenységeket takarja.

  1. Ápolási gyakorlatok

Ez a munkaterület az ápolási gyakorlatok (beleértve a klinikai irányelveket és a beleegyező nyilatkozatokat is) kidolgozása, felülvizsgálata és bevezetése kapcsán felmerülő tevékenységeket foglalja magában.

  1. Eredmények mérése 

Ez a munkaterület a standard eredménymérések kidolgozását jelenti a standardizált adatgyűjtéshez.

A több egészségügyi központ részvételével zajló kutatások elősegítéséhez az ERN CRANIO „tudományos bizottságot” is alakított.

A hálózat tevékenységeivel kapcsolatos további információért forduljon az ERN CRANIO projektmenedzsereihez.