Afilijuoti partneriai

Afilijuota partnerystė yra Europos Komisijos vadovaujama iniciatyva, įgyvendinama siekiant spręsti problemas, susijusias su ERCT geografine aprėptimi. 2019 metais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai buvo pakviesti teikti prašymus tapti ERCT afilijuotais partneriais. Prašymų teikėjai turėjo būti paskirti nacionaliniu lygiu, tačiau neprivalėjo atitikti tokių pačių kriterijų kaip ERCT nariai. Afilijuotų partnerių negalėjo paskirti valstybės narės, kurių ligoninė narė jau priklausė ERN CRANIO.

Afilijuoti partneriai yra dviejų tipų:

  1. Asocijuotasis nacionalinis centras:

Asocijuotasis nacionalinis centras yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, turintis bent šiek tiek specialiųjų žinių, atitinkančių konkretaus referencijos centrų tinklo visuotinę teminę sritį, didžiausią dėmesį pirmiausia skiriantis sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, tiesiogiai susijusiam su konkretaus tinklo veikla ir paslaugomis, įskaitant bet kokio tipo diagnostinį indėlį, prisidedantį prie tokių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

  1. Nacionalinio koordinavimo centras: 

Nacionalinio koordinavimo centras yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, galintis susieti nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą su keliais arba visais Europos referencijos centrų tinklais. Nacionaliniai koordinavimo centrai palaiko ryšius tarp nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos ir šių tinklų, kai valstybei narei neatstovauja nei narys, nei asocijuotasis nacionalinis centras. Nacionaliniai koordinavimo centrai neturi turėti jokių specialių medicininių žinių.

Afilijuotų partnerių dalyvavimas ERN CRANIO veikloje priklauso nuo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo gebėjimų ir žinių lygio. ERN CRANIO afilijuota partnerystė suteikta šiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams:

Afilijuotasis partneris

Afilijuotos partnerystės tipas

 

University Hospital Salzburg (Austrija)

Asocijuotasis nacionalinis centras

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Latvija)

Asocijuotasis nacionalinis centras

University Medical Centre Ljubljana (Slovėnija)

Asocijuotasis nacionalinis centras

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Lietuva)

Asocijuotasis nacionalinis centras

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Lenkija)

Asocijuotasis nacionalinis centras

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Danija)

Asocijuotasis nacionalinis centras

Aarhus University Hospital (Danija) 

Asocijuotasis nacionalinis centras

Mater Dei Hospital (Malta) 

Nacionalinio koordinavimo centras

Centre Hospitalier de Luxembourg (Liuksemburgas)  

Nacionalinio koordinavimo centras