Tinklo veikla

ERN CRANIO veikla apima septynias sritis, kurios taikomos visoms trims tinklo teminėms grupėms (1. Kraniosinostozė ir kitos kaukolės ir veido anomalijos 2. Lūpos / gomurio nesuaugimas ir burnos ertmės bei dantų anomalijos 3. ANG sutrikimai).

  1. Valdymas

Ši veiklos sritis susijusi su kasdieniu tinklo ir jo veiklos valdymu ir koordinavimu.

  1. Sklaida

Ši veiklos sritis susijusi su informacijos apie ERN CRANIO veiklą, rezultatus ir įvykius bei ERCT sukurtų išteklių platinimu sveikatos priežiūros specialistams, pacientams ir jų šeimos nariams bei prižiūrintiems asmenims visoje Europoje ir už jos ribų.

  1. Vertinimas

Ši veiklos sritis susijusi su ERN CRANIO veiklos ir rezultatų stebėjimu. Ji vykdoma laikantis visuotinės ERCT stebėjimo sistemos.

  1. E. sveikata

Ši veikla susijusi su internetinės platformos – klinikinės pacientų valdymo sistemos (CPMS) – klinikiniu naudojimu. Ji taip pat apima elektroninių išteklių ir įrankių kūrimą ir (arba) naudojimą bei ERN CRANIO pacientų registro kūrimą.

  1. Mokymai

Ši veiklos sritis susijusi su mokymų ir mokomosios medžiagos, skirtos sveikatos priežiūros specialistams, pacientams ir jų šeimos nariams bei prižiūrintiems asmenims, kūrimu bei tiekimu.

  1. Priežiūros standartai

Ši veiklos sritis apima veiklą, susijusią su priežiūros standartų (įskaitant klinikines gaires ir susitarimų pareiškimus) kūrimu, peržiūra ir įgyvendinimu.

  1. Rezultatų vertinimas 

Ši veiklos sritis apima standartizuotų duomenų rinkimo standartizuotų rezultatų vertinimo priemonių įgyvendinimą.

Taip pat įkurtas ERN CRANIO“mokslinis komitetas, vykdantis daugiacentrius mokslinius tyrimus.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ERN CRANIO projektų vadovus.