1. Pārvaldība

Šis darbības virziens saistīts ar tīkla un tā darbību pārvaldību un koordinēšanu ikdienā.

  1. Izplatīšana

Šis darbības virziens saistīts ar informācijas par ERN CRANIO darbībām, rezultātiem un notikumiem, kā arī ERN izstrādāto resursu izplatīšanu veselības aprūpes profesionāļiem, pacientiem un to ģimenēm/aprūpētājiem visā Eiropā un ārpus tās.

  1. Novērtēšana

Šis darbības virziens saistīts ar ERN CRANIO darbību un veiktspējas uzraudzības praksi. Tā tiek īstenota saskaņā ar ERN mēroga uzraudzības struktūru.

  1. E-veselība

Tas attiecas uz klīnicistu iespēju lietot tiešsaistes platformu Clinical Patient Management System (CPMS). Tas attiecas arī uz e-resursu un rīku izstrādi un/vai lietošanu, kā arī ERN CRANIO pacientu reģistra izstrādi.

  1. Apmācība

Šis darbības virziens saistīts ar apmācību un izglītojošo materiālu izstrādi un nodrošināšanu veselības aprūpes profesionāļiem, pacientiem un ģimenēm/aprūpētājiem.

  1. Aprūpes standarti

Šis darbības virziens saistīts ar aprūpes standartu izstrādi, pārskatīšanu un ieviešanu (ieskaitot klīniskās vadlīnijas un vienošanās paziņojumus).

  1. Rezultātu mērīšana 

Šis darbības virziens saistīts ar standartizētu rezultātu kopu ieviešanu standartizētas datu apkopošanas nolūkā.

Ir izveidota arī ERN CRANIO “Zinātniskā komiteja”, lai veicinātu pētniecību vairākos centros.

Lai saņemtu papildinformāciju par tīkla darbībām, sazinieties ar ERN CRANIO projektu vadītājiem.