Tīkls

ERN CRANIO ir tīkls, ko veido pieredzējuši dažādu disciplīnu veselības aprūpes profesionāļi specializētos veselības aprūpes centros visā Eiropā (“ERN CRANIO dalībnieki”). Tīklā ERN CRANIO ietilpst 22 slimnīcas no 10 Eiropas valstīm. ERN CRANIO dalībniekiem ir jānodrošina atbilstība vispārējiem un ar tīklu saistītiem kritērijiem un jāsaņem valsts veselības ministrijas atbalsts.

Tīkls sadarbojas ar deviņām “saistīto partneru” slimnīcām un pacientu organizācijām/pārstāvjiem.