Dalībnieki

Tīklā ERN CRANIO ietilpst 22 slimnīcas no 10 Eiropas valstīm. ERN CRANIO dalībniekiem ir jānodrošina atbilstība vispārējiem un ar tīklu saistītiem kritērijiem un jāsaņem valsts veselības ministrijas atbalsts.