Saistītie partneri

Saistītā partnerība ir Eiropas Komisijas vadīta iniciatīva, kas izstrādāta, lai rīkotos saistībā ar bažām par ERN ģeogrāfisko pārklājumu. 2019. gadā veselības aprūpes nodrošinātāji tika aicināti pieteikties, lai kļūtu par ERN saistītajiem partneriem. Pieteikuma iesniedzēji bija jāizvirza valsts līmenī, tomēr no tiem netika pieprasīta atbilstība ERN dalībnieku kritērijiem. Saistītos partnerus nevarēja izvirzīt dalībvalstis, kurās kāda no slimnīcu dalībniecēm jau bija iesaistīta tīklā ERN CRANIO.

Ir divu veidu Saistītie partneri.

  1. Saistītais valsts centrs

Saistītais valsts centrs ir veselības aprūpes nodrošinātājs ar vismaz daļēju īpašu pieredzi, kas atbilst noteikta references tīkla globālajai tematikai, koncentrējoties galvenokārt uz veselības aprūpes nodrošināšanu tiešā saistībā ar šī noteiktā tīkla darbībām un pakalpojumiem, iekļaujot jebkāda veida diagnostisku ieguldījumu, kas atbalsta šo veselības aprūpes nodrošināšanu.

  1. Valsts koordinācijas centrmezgls 

Valsts koordinācijas centrmezgls ir veselības aprūpes nodrošinātājs, kas var saistīt valsts veselības aprūpes sistēmu ar dažiem vai visiem Eiropas references tīkliem. Valsts koordinācijas centrmezgls darbojas kā starpnieks starp valsts veselības aprūpes sistēmu un tīkliem, kuros konkrēto dalībvalsti nepārstāv ne pilnvērtīgs dalībnieks, ne Saistītais valsts centrs. Valsts koordinācijas centrmezgliem nav nepieciešama konkrēta medicīniska pieredze.

Saistīto partneru iesaiste tīkla ERN CRANIO darbībās ir atkarīga no veselības aprūpes nodrošinātāja kapacitātes un pieredzes līmeņa. ERN CRANIO Saistītās partnerības ir oficiāli noformētas šādiem veselības aprūpes nodrošinātājiem:

Saistītais partneris

Saistītās partnerības veids

 

University Hospital Salzburg (Austrija)

Saistītais valsts centrs

Rīgas Stradiņa universitāte, Stomatoloģijas institūts, Lūpu un aukslēju šķeltnes centrs (Latvija)

Saistītais valsts centrs

University Medical Centre Ljubljana (Slovēnija)

Saistītais valsts centrs

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Lietuva)

Saistītais valsts centrs

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Polija)

Saistītais valsts centrs

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Dānija)

Saistītais valsts centrs

Aarhus University Hospital (Dānija) 

Saistītais valsts centrs

Mater Dei Hospital (Malta) 

Valsts koordinācijas centrmezgls

Centre Hospitalier de Luxembourg (Luksemburga)  

Valsts koordinācijas centrmezgls